Etusivu: Mitä tutkimme?

Elävä Suomenlinna. Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö -tutkimus kartoittaa suomenlinnalaisten asukkaiden ja toimijoiden suhdetta muuttuvaan Suomenlinnaan. Suomenlinna merkittiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1991 ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Tutkimuksessa tarkastellaan asutun maailmanperintökohteen keskeisiä kysymyksiä suojelun, matkailun ja arkielämän kohdatessa. Teemme yhteistyötä toisen asutun maailmanperintökohteen tutkimushankkeen, Vanhan Rauman LiviHeri -tutkijoiden kanssa. Tuotamme etnografisen kenttätyön menetelmin uutta tietoa asukkaiden ja viranomaisten näkökulmista. Tutkimusaineisto avaa maailmanperintökohteen ja asuinpaikan rajoihin liittyviä näkemyksiä, mielikuvia paikan arvosta, sen historian/alueiden esittämisen tavoista sekä kulttuuriperinnön erityispiirteistä. Asukkaiden paikkasuhteen näkökulmasta tutkimuskohteena on se, kuinka asuinpaikan muutokset on koettu, miten niistä kerrotaan ja millaisia tulevaisuuskuvia Suomenlinnan muutosprosesseihin liitetään. Yhtenä ajankohtaisena teema on merellinen ympäristö: millä tavoin lähisaarten avautumisen ja saarihyppelyn koetaan vaikuttavan Suomenlinnaan?

20170505_135558072_iOS

Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoista muodostuvaa työryhmää johtaa kulttuuriperinnön, erityisesti muistitiedon tutkimuksen dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolta. Hän analysoi eletyn ja hallinnoidun Suomenlinnan rinnakkaisia merkityksiä paikallisyhteisöjen ja toimijoiden näkökulmista, merellisen ympäristön muutoksia, eri saarien muistitietoa sekä paikkasuhteeseen kuuluvia tulevaisuuskuvia.

Työryhmään kuuluvat telakan kulttuuriperintöprosesseja, paikan merkitystä ja telakkayhteisöllisyyttä tutkiva FT Niina Naarminen, jatko-opiskelija FM Oona Simolin Helsingin yliopiston historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmasta sekä mm. vedenalaisen maiseman merkityksiä tutkiva FT Laura Seesmeri. Keväällä 2018  ryhmässä toimi tutkimusavustaja opiskelija Riikka Huuskonen Turun yliopistosta. Vuosina 2019-2020 Huuskonen ja Simolin tuottavat Elävä Suomenlinna 2.0 -podcast-sarjaa. 

Kiitoksemme tutkimusta rahoittaville säätiöille: Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Suomalaisen Tiedeakatemian Eino Jutikkalan rahasto sekä Helsingin matkailusäätiö. Suomalaisen kylätutkimuksen perinne innoitta meitä etnografiseen pitkittäistutkimukseen, jossa vuosikymmenittäin toteutettavissa seurantavaiheissa jäljitetään paikan kulttuurisia tulkintoja.

Jos haluat sponsoroida tutkimustamme tai tehdä yhteistyötä, ota yhteyttä pauliina.latvala-harvilahti@utu.fi

Nämä kotisivut tekivät Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen Suomenlinna kurssilla Petra Nikula ja Emilia Merisalo. Kotisivuja päivittää työryhmä.

Mainokset

Pidä blogia WordPress.comissa.

Ylös ↑